Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

Aanmelden 4-jarigen

Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.

  • Aanmelden van kinderen kan vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
  • Bij 4 jarige leerlingen wordt u drie maanden vóór de 4e verjaardag uitgenodigd voor de ondertekening van de voorlopige inschrijving.
  • Voordat we ondertekenen nemen we de inschrijving met u door en bespreken met u of het kind zindelijk is (voorwaarde) en mogelijk andere belangrijke ontwikkelingen.

 

Uitnodiging

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag ontvangt u een uitnodiging van
school, waarop vermeld staat:

  • de datum waarop het kind kan komen wennen (maximaal 5 dagdelen)
  • de datum waarop het kind op school verwacht wordt
  • de naam van de leerkracht
  • de groep waarin het kind komt

Naar aanleiding van deze kaart kunt u een afspraak maken met de leerkracht om kennis te maken.

 

Aanmelden 5- t/m 12- jarigen

Informatief gesprek
Met ouder(s)/verzorger(s) wordt een kennismakingsgesprek gevoerd over de kenmerken van de school. Tijdens dit gesprek komen er zaken aan de orde als: de identiteit van de school, de manier van werken op onze school, het leerlingvolgsysteem en de dagelijkse gang van zaken.

Wilt u s.v.p. de volgende zaken meenemen bij inschrijving:

  • kopie identiteitsbewijs ouders en kind
  • burgerservicenummer (sofi-nummer) kind
  • gegevens m.b.t. de opleiding van beide ouders

 

Inschrijving

Indien ouders besluiten hun zoon / dochter in te schrijven dan vindt in een tweede gesprek de voorlopige inschrijving plaats. De gegevens van de leerling worden naar waarheid aangeleverd en door ons genoteerd. Op basis van de voorlopige inschrijving zal door de school informatie worden ingewonnen bij de voorschoolse opvang of bij de vorige basisschool.  Wanneer de leerling geen extra ondersteuning nodig heeft wordt de leerling toegelaten volgens de reguliere aanmeldingsprocedure.

Wanneer de leerling vermoedelijk wel extra ondersteuning nodig heeft, heeft de school na aanmelding van een leerling 6 weken om te bekijken of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan door de school met maximaal 4 weken worden verlengd. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de school de grens aan, waarbinnen het onderwijs wordt vormgegeven.