Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

Welkom in ons Kindcentrum

We zijn een gemengd kindcentrum die een afspiegeling vormt van de bewoners uit de wijk. Door onze verbondenheid met de buurt en onze veilige omgeving kunt u in de wijk terecht voor kwalitatief- en uitdagend onderwijs. Op onze eigen wijze gaan we samen voor de ontwikkeling van uw kind. We doen dit door denken, doen en delen van kennis en vaardigheden centraal te stellen.

In ons kindcentrum richten we ons op kinderen van 0-12 jaar en bieden naast onderwijs alle opvang soorten (voorschoolse opvang, peuteropvang, kinderopvang(-plus), buitenschoolse opvang) onder één dak. We staan voor kwaliteit in een veilig en positief werk-, leer- en leefklimaat. We voelen ons verbonden met de wijk waarin we gaan voor verbondenheid met elkaar . We volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwlettend. We doen dit in samenspraak met ouders/verzorgers.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met directeur Maarten Neomagus op telefoonnummer 010 – 436 38 36 of via: m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

Basisschool

Als kind ontdek je elke dag wel iets. Je ontdekt wat je al wel weet en je ontdekt wat je nog moet leren of ontwikkelen. We stellen duidelijke doelen en maken we deze doelen zichtbaar voor elkaar. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en bieden zo de beste basis voor het vervolgonderwijs. Door het spelend- en ontdekkend leren zorgen we voor een doorgaande lijn van 2 – 12 jaar. Wij werken hierbij aan activiteiten binnen het thema om die doelen te bereiken.

Gro – Up kinderopvang 

(Jonge) kinderen leren door te spelen. En dát kan bij ons! Op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en op de buitenschoolse opvang. Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en natuurlijk erg leuk. Zo leren kinderen spelenderwijs met elkaar omgaan. Uw kind maakt kennis met andere kinderen, speelt en ontwikkelt zich tot een zelfstandige puber. Klaar om de wereld te ontdekken. Ieder kind is briljant!

Van Veldhuizen Stichting

Bij de Van Veldhuizen Stichting (Kinderopvang Plus en Twinkeltje Opvoedondersteuning) werken wij methodisch met kind én gezin. Het netwerk (professioneel én van het gezin) is van groot belang. Wij bieden een compleet aanbod van opvang, begeleiding en (opvoed)ondersteuning. Met professionaliteit en jarenlange ervaring streven wij naar een hoge kwaliteitsstandaard.

Samenwerkingspartners van ons kindcentrum

Lekker Fit!
Rotterdam

LOGO-lekker-fit

Logopedie
Rotterdam

Logopedie-Rotterdam

WMO
Radar

WMO-radar

De bibliotheek
op school

logo-bibliotheek-op-school

“het Oude Westen geeft een werelds gevoel, waar
vrijwel van alles te krijgen is en geuren uit alle hoeken
van de wereld zijn waar te nemen”.

Jan Oudenaarden

Gelijke kansen
voor ieder kind

Als team vinden we dat leerlingen dezelfde kans hebben op een zo hoog mogelijk passend uitstroomniveau in groep 8. Daarom hebben we hoge verwachtingen van de leerling en de leerkracht: van ieder kind, elke dag weer. Om kinderen gelijke kansen te bieden doen we als school mee mee aan het project Rotterdams Goud.
Met Rotterdams Goud leren kinderen nóg meer om het beste uit zichzelf te halen en worden leerkrachten gestimuleerd om het allerbeste onderwijs van Rotterdam te geven. Zo kunnen kinderen na groep 8 met een voorsprong naar de middelbare school. Hiermee werken we echt aan kansengelijkheid.

Nieuwsberichten

Prinsjesdagviering

Op dinsdag 20 september bezocht groep 8 de Prinsjesdagviering in Den Haag. Deze viering vindt ieder jaar plaats voorafgaand aan het uitspreken van de troonrede. Na afloop mochten 5 kinderen uit groep 8 wat overhandigen aan premier Rutte.

Bezoek Maritiem Museum groep 8

Leerlingen van groep acht van de Rotterdamse basisschool Het Oude Westen maken de haven een beetje mooier door er op plastic te vissen. Dat project heeft alles te maken met de Wereldhavendagen die vrijdag van start gaan. Zij krijgen een lesje schoonmaken van de haven door zelf te hengelen naar plastic. De organisatie Plastic Whale […]

Team KC Het Oude Westen

BASISSCHOOL HET OUDE WESTEN

KINDEROPVANG STICHTING
DE GROEIBRILJANT

VAN VELDHUIZEN STICHTING

School app

Volg-ons-op-de-school-app

Download de gratis
basisschool app
en kies onze school

Te downloaden via de Appstore of Google Play

Facebook

Volg ons op Facebook

1 years ago

De tweede morning circle, omdat de vorige goed verliep en de leerlingen enthousiast waren zijn we deze week verder gegaan. Binnenkort sluit groep 6 aan. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 years ago

Twee collega’s binnen ons team verzorgen de lessen Rots en Water voor de kinderen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 years ago

•Vanuit verschillende standpunten verschillende dingen zien en een leerling met heel veel armen (dat is een vreemd aangezicht😆) ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 years ago

KC Het Oude Westen ... See MoreSee Less
View on Facebook

Schoolgids

SCHOOLGIDS 2022 – 2023

In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij binnen ons onderwijs hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Naast praktische informatie informeren wij u ook over de identiteit, de visie, de wijze waarop onze opvang is ingericht en ons onderwijs. Verder is er informatie over de zorg voor uw kind en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gedurende de gehele periode waarin uw kind op onze school zit zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkeling en resultaten die uw kind bereikt.

Na het lezen van deze brochure weet u waar wij voor staan en wat we voor uw kind willen bereiken.

Klik hier om de schoolgids te bekijken.

Kindcentrum Het Oude Westen · Van Speykstraat 109 · 3014 VG Rotterdam · 010 436 38 36