Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. De MR is gesprekspartner van de directie en het schoolbestuur op belangrijke terreinen zoals de financiën, gebouwen, schooltijden, lesmethodes, de overblijfregeling, etc. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. In de MR zitten drie ouders en drie personeelsleden. De MR komt ongeveer een keer in de zes weken bij elkaar.

Op dit moment bestaat de MR uit:

In de medezeggenschapsraad van 2018 – 2019 zitten de volgende personen:

Namens de ouders:
– Mevrouw F. Zhar ( ouderlid en moeder van leerlingen uit groep 4 en 67).
– Mevrouw A. Dokan (ouderlid en moeder van leerling uit groep 6).

Wij zijn momenteel op zoek naar een nieuwe ouder voor de MR. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar Monique Steiginga; m.steiginga@kindenonderwijsrotterdam.nl 

Namens het personeel:
– Mevrouw M. Steiginga (voorzitter en leerkracht groep 6).
– Mevrouw F. Nabie (secretaris en leerkracht groep 8).
– Mevrouw G. Gelantalis (lid en leerkracht groep ½ en 3/4).

Heeft U vragen of opmerkingen over hoe het bij ons op school gaat, zaken waar U tegenaan loopt en onduidelijk zijn… U kunt bovenstaande ouders en leerkrachten altijd aanspreken met Uw vraag.

U krijgt dan wellicht direct antwoord of we zullen dit in de eerstkomende MR-vergadering met elkaar bespreken zodat het misschien wel voor de hele school, voor alle ouders interessant is om te weten.

De Asch van Wijckschool is VOOR iedereen en we maken onze school MET iedereen!