Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

KC Het Oude Westen

Bezoekadres
Van Speykstraat 109
3014 VG Rotterdam

Postadres
Postbus 25022
3001 HA Rotterdam

Telefoonnummer: 010 436 38 36

 

Tijdelijk adres groepen 5 tot en met 8 vanaf maandag 26 oktober: Josephstraat 4

Tijdelijk adres groepen 1 en 2 vanaf 4 januari 2021: Toni koopmanplein 114

Het adres van de groepen 3 en 4 blijft: Toni Koopmanplein 114