Plezier in
rekenen

Leren van en
met elkaar

Persoonlijke
aandacht

Samen
LekkerFit!

Kinderopvang
Van 7 tot 7

Het gecomprimeerde School Ondersteunings Profiel (SOP) is bedoeld als aanvulling op en daarmee een praktische uitwerking van het SOP dat op school- en (individueel) bestuursniveau is vastgesteld. Het dient als rode draad (onderlegger) bij gesprekken tussen scholen in de wijken in het kader van de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Het maakt een vergelijking tussen scholen en daarmee een analyse op wijkniveau mogelijk.

U kunt ons SOP hier lezen.