Skip to content

Missie:

Ons kindcentrum staat voor kwaliteit in een veilig en positief werk-, leer- en leefklimaat. We voelen ons verbonden met de wijk waarin we staan. We volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwlettend. We doen dit in samenspraak met ouders/verzorgers. We doen dit op een eigen manier waarbij we denken, doen en delen van kennis en vaardigheden centraal stellen.
Visie:

Ons Kindcentrum staat in de wijk Het Oude Westen. Onze leerlingen vormen een afspiegeling vormt van de bewoners uit de wijk. Door onze verbondenheid met de buurt en onze veilige omgeving, kunnen kinderen in de wijk terecht voor kwalitatief- en uitdagend onderwijs. Op onze eigen wijze gaan we samen voor de ontwikkeling van uw kind.
Die eigen wijze, betekent dat we duidelijke keuzes maken in ons aanbod. Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt voor een groot deel het succes op school en in de vervolgstappen. Onze focus ligt op rekenen, wiskunde, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het spelend- en ontdekkend leren krijgt de komende jaren steeds meer vorm. Wij werken hierbij met thema`s. Aan de hand van vaste leerdoelen zoeken we activiteiten binnen het thema om die doelen te bereiken.
De focus op lezen en rekenen ondersteunen we in ons kindcentrum aan de hand van onze ontwerp – en leercyclus van denken, doen en delen.

  • In de denk-ruimte doen kinderen kennis op
  • In de doe-ruimte brengen kinderen de opgedane kennis in de praktijk of werken ze een project verder uit.
  • In de deel-ruimte presenteren en delen ze het eindresultaat met anderen

Kennis doen kinderen op in de denk-ruimte. In de doe-ruimte. Vervolgens presenteren en delen ze het eindresultaat met anderen in de deel-ruimte.

Back To Top