Skip to content

Onze school valt onder het christelijk schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam.

In de dagelijkse omgang met elkaar staan diversiteit, openheid en respect voor ieders overtuiging centraal. Het kindcentrum staat in het hart van Rotterdam: Het Oude Westen. Onze belangrijkste opdracht is: omgaan met diversiteit. Daarom zijn verhalen en opvattingen vanuit verschillende godsdienstige tradities gelijkwaardig.

We willen dat onze leerlingen zich bewust zijn van hun eigen identiteit en wat ze voor anderen kunnen betekenen. Door middel van onze gespreksvoering met de leerlingen proberen we de leerlingen inzicht te laten krijgen in zichzelf en de ander.

We realiseren deze visie door:

  • Gericht aandacht te besteden aan normen en waarden
  • Gericht aandacht te besteden aan de feesten uit de wereldgodsdiensten en leerling en kennis te laten maken met verschillende religies.
  • Leerlingen te leren zich in te leven in, en rekening te houden met andere overtuigingen dan zij zelf hebben.
  • Te beschikken over een methode voor levensbeschouwelijke identiteit.
  • De dag te ‘openen’: we staan stil bij onze of andermans inspiratie
  • Gericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit.
Back To Top