Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

Door logopedie op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten van Logopedie Rotterdam intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter.

Onderdeel van de logopedie op school is de 5-jarigen screening. Deze screening wordt jaarlijks uitgevoerd door de logopedist.