Skip to content

Uw kind ontwikkelt zich nog beter bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Als ouder mag u vanuit de school bepaalde zaken verwachten. Bijvoorbeeld een goed pedagogisch klimaat, oog voor de sociale- en cognitieve ontwikkeling van uw kind en duidelijke informatie. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan de Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Back To Top