Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

Resultaten van ons onderwijs

Het weergeven van resultaten van kinderen is op zichzelf nietszeggend. De resultaten die behaald worden zijn immers sterk afhankelijk van een aantal factoren: intelligentie, de betrokkenheid van ouders, eventuele leerproblemen enz. Als school zijn wij verplicht de resultaten te vermelden. In de table vindt u de uitstroomgegevens en de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs.

Uitstroom groep 8 schooljaar 2019-2020 (in percentages)

Voorgezet onderwijsPercentage
VMBO Basis18%
VMBO Kader29%
VMBO Theoretisch12%
Havo6%
VWO (incl. HAVO/VWO)23%
Overig12%

Cito score groep 8 2016 gemiddeld 532,1

Cito score groep 8 2017 gemiddeld 530,5

Cito score groep 8 2018 gemiddeld 529,9