Skip to content

Resultaten van ons onderwijs

Het weergeven van resultaten van kinderen is op zichzelf nietszeggend. De resultaten die behaald worden zijn immers sterk afhankelijk van een aantal factoren: intelligentie, de betrokkenheid van ouders, eventuele leerproblemen enz. Als school zijn wij verplicht de resultaten te vermelden. In de table vindt u de uitstroomgegevens en de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs.

Uitstroom groep 8 schooljaar 2019-2020 (in percentages)

Voorgezet onderwijsPercentage
VMBO Basis18%
VMBO Kader29%
VMBO Theoretisch12%
Havo6%
VWO (incl. HAVO/VWO)23%
Overig12%

Cito score groep 8 2016 gemiddeld 532,1

Cito score groep 8 2017 gemiddeld 530,5

Cito score groep 8 2018 gemiddeld 529,9

Back To Top