Skip to content

Tijdens de eerste acht schooljaren wordt de basis gelegd voor de toekomstige opleiding en carrière. Die basis moet dan ook stevig en breed zijn. Goed taal-, lees- en rekenonderwijs staat bij ons voorop. Wij werken daarbij gericht aan hogere opbrengsten dan vergelijkbare scholen. Dat gebeurt door bewezen methodes in te zetten, de toepassing van directe instructie en het werken met groepsplannen. Naar aanleiding van de individuele onderwijsbehoeften wordt er lesgegeven in drie niveaus. Zo krijgt ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past.

In dit overzicht treft u de speerpunten van ons onderwijsbeleid aan.

Back To Top