Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen op welke manier wij als school de basisondersteuning vormgeven en welke extra ondersteuning we kunnen bieden.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel.