Plezier in
rekenen

Leren van en
met elkaar

Persoonlijke
aandacht

Samen
LekkerFit!

Kinderopvang
Van 7 tot 7

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen op welke manier wij als school de basisondersteuning vormgeven en welke extra ondersteuning we kunnen bieden.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel.