Toekomstgericht
onderwijs

Spelend leren en
ontwikkelen

Persoonlijke groei

Goed onderwijs

Leren met en van
elkaar

Ontdekkend leren

Samen LekkerFit!

Voor de aanvraag van extra verlof kunt u hier een formulier downloaden. Lever het ingevulde en ondertekende formulier op tijd in bij de directeur van de school.